Thực hiện chương trình công tác năm 2020, vừa qua Công đoàn Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức Lễ kết nạp 8 đoàn viên Công đoàn mới tại Phân xưởng Đào lò 4.

    Đồng chí Đặng Văn Đương – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty đã chúc mừng các đồng chí đoàn viên mới được kết nạp đợt này và mong muốn trên từng cương vị công tác, các đoàn viên công đoàn mới không ngừng phấn đấu, chung sức, chung lòng đóng góp công sức để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển.
    Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cũng như Công đoàn bộ phận đã gặp gỡ, tuyên truyền giúp cho CNLĐ mới tuyển dụng vào làm việc tại Công ty nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia tổ chức Công đoàn, trên cơ sở đó các đồng chí đã tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam. Tại buổi lễ, các đồng chí đoàn viên mới được giới thiệu tóm tắt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, nói rõ quyền lợi và nhiệm vụ của đoàn viên, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Công ty cũng như Công đoàn bộ phận, nhằm giúp đoàn viên mới nắm vững để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
    Tại buổi lễ, Công đoàn Công ty đã trao quyết định kết nạp và tặng quà cho 8 đoàn viên công đoàn mới Phân xưởng Đào lò 4.