Vừa qua, Công đoàn Bộ phận Phân xưởng Đào lò 5 đã tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn cho 8 đồng chí. Dự buổi lễ có Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Công Tuân, Bí thư Đoàn TN Công ty Lê Thế Anh, TB Tổ chức Đảng ủy Công ty Nguyễn Tuấn Khanh, các đồng chí lãnh đạo Phân xưởng cùng các đồng chí đoàn viên công đoàn.

 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Công Tuân đã trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn cho các đoàn viên mới. Cụ thể, các đồng chí được kết nạp lần này là: Chảo A Thơ, Đặng Tòn Dất, Bùi Văn Ba, Vàng A Chù, Trần A Phặt, Đỗ Đình Mạnh, Trạc Quốc Việt, Lý Văn Kiên.
Gửi lời chúc mừng đến các đoàn viên công đoàn vừa được kết nạp vào tổ chức Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Công Tuân mong rằng các đồng chí đoàn viên công đoàn mới sẽ luôn gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt hơn, giúp đỡ các đồng nghiệp, thăm hỏi nhau khi ốm đau, chia sẻ khi đồng nghiệp gặp khó khăn... Đồng thời, đề nghị các đồng chí trong công đoàn bộ phận quan tâm tạo điều kiện phân công nhiệm vụ, hỗ trợ theo dõi giúp cho các đồng chí đoàn viên mới tham gia sớm trưởng thành, xứng đáng với danh hiệu đoàn viên công đoàn Việt Nam.