Mới đây, Công đoàn Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động quý II, triển khai nhiệm vụ quý III và sơ kết 05 năm thực hiện nghị quyết sô 02/NQ-ĐCT ngày 17/11/2015 của Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại doanh nghiệp, giai đoạn 2016-2020. Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Công Tuân chủ trì hội nghị.

Nhiều kết quả thiết thực

Bám sát chỉ đạo của Công đoàn TKV, 6 tháng đầu năm 2020, Công đoàn Công ty phối hợp cùng chuyên môn phát động phong trào thi đua trong toàn Công ty ‘‘Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2020 với mục tiêu tổng quát ‘‘An toàn – Đổi mới – Phát triển”; Tháng Công nhân – Tháng ATVSLĐ, tháng 5 năm 2020 với chủ đề “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt”.

Theo đó, Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng chuyên môn xây dựng các kế hoạch liên tịch, chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, chủ yếu của các chương trình hành động và mục tiêu phấn đấu của Công đoàn Công ty tới đoàn viên và người lao động, qua đó giúp đoàn viên và người lao động nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Cũng trong 6 tháng năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch covid-19 Công ty vẫn bố trí đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, không có trường hợp nào phải nghỉ chờ việc hoặc không có việc làm,thường xuyên kiểm tra giám sát chế độ ăn định lượng và công tác phục vụ tại nhà ăn Công ty. Công tác phục vụ chăm lo sức khỏe, đời sống người lao động luôn được duy trì và nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu của người lao động; hàng tháng duy trì chế độ kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất về công tác đời sống cũng như công tác AT-VSLĐ.

Đối với công tác xã hội từ thiện hỗ trợ, giúp đỡ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách luôn được chuyên môn và Công đoàn quan tâm. Chỉ đạo các Công đoàn bộ phận kịp thời thăm hỏi động viên CNVCLĐ khi ốm đau, hiếu hỷ.Công đoàn Công ty cũng đã thực hiện khảo sát và hoàn thiện hồ sơ đề nghịTập đoàn và Công đoàn TKV hỗ trợ xây mới nhà ở cho 03 gia đình chính sách Công ty theo chương trình“Nhà tình nghĩa” và 01 gia đình công nhân lao độngcó hoàn cảnh đặc biệt khó khănvề nhà ở theo chương trình“ Mái ấm công đoàn năm 2020.

Phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn

Theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ; trên cơ sở hướng dẫn của Công đoàn TKV về thực hiện Nghị quyết số: 02/NQ-ĐCT ngày 17/11/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Công ty đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn triển khai xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, quy trình tổ chức đối thoại; chủ động tiếp xúc và tổng hợp ý kiến người lao động, phối hợp cùng cơ quan chuyên môn tổ chức Hội nghị NLĐ; đối thoại đột xuất và Hội nghị đối thoại định kỳ hàng năm theo quy định.

Theo đó, từ năm 2016 đến nay, Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng cơ quan chuyên môn tổ chức05 cuộc đối thoại đột xuất; và 17cuộc đối thoại định kỳ, với trên 5.000 lượt người tham gia. Qua đó thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình SXKD của Công ty; việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các quy định quy chế quản lý của Công ty liên quan đến quyền lợi hợp pháp của người lao động.

             Tại các kỳ đối thoại đã tiếp thu và trả lời trên 460 ý kiến, kiến nghị của người lao động tham gia vào các lĩnh vực về điều kiện làm việc; các vấn đề về đời sống vật chất và tinh thần của người lao động và cộng đồng dân cư liên quan; những kiến nghị, đề xuất của người lao động được giải quyết kịp thời; các khó khăn, vướng mắc của Công ty được chia sẻ, góp phần phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ để duy trì và phát triển SXKD của Công ty hiệu quả và bền vững.

          Ngày 2/7/2020, Công ty đã tổ chức phát động phong trào thi đua Tháng 7 – Tháng Công đoàn tham gia quản lý. Tăng cường vai trò của các cấp công đoàn Công ty, bước vào 6 tháng cuối năm 2020, để tiếp tục là “điểm tựa vững vàng” của người lao động, Công đoàn Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin sẽ phát huy những kết quả đã đạt được để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đángcủa CNVCLĐ; chủ động phối hợp cùng chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất trong CNVCLĐ, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty hoàn thành các chỉ tiêu đã định và ổn định đời sống, việc làm cũng như thu nhập của người lao động.