Sáng ngày 28/7, Công đoàn Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn quý II năm 2021. Buổi lễ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (1/7/1996-1/7/2021) và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021).

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo thường trực Đảng ủy, chuyên môn, Đoàn Thanh niên Công ty và các đồng chí đoàn viên tiêu biểu đến từ 12 đơn vị được kết nạp dịp này
Sau phần trao quyết định, đồng chí Nguyễn Công Tuân, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát biểu khái quát về tổ chức Công đoàn Than Mông Dương và giao nhiệm vụ cho các đồng chí đoàn viên Công đoàn mới. Đồng chí cũng giới thiệu tóm tắt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, giới thiệu về tổ chức Công đoàn Việt Nam, nói rõ quyền lợi và nhiệm vụ của người đoàn viên công đoàn, cơ cấu tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Công ty nhằm giúp đoàn viên mới nắm vững để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng lưu ý Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận có đoàn viên mới được kết nạp cần quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để các đoàn viên mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.