Thực hiện Nghị quyết liên tịch của Giám đốc, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty về việc triển khai công tác ATVSLĐ năm 2020. Ngày 17/5 vừa qua, Công đoàn Công ty đã phối hợp với cơ quan Chuyên môn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác ATVSLĐ cho mạng lưới ATVSV trong toàn Công ty.

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của từng An toàn, vệ sinh viên (ATVSV) trong việc đôn đốc và kiểm tra, giám sát; tham gia kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác ATVSLĐ trong lao động sản xuất. Đây là một trong những hoạt động của Công đoàn Công ty hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSV năm 2020 với chủ đề “Năng xuất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt” và “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” nhằm mục tiêu không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, sự cố loại I, loại II; giảm đến mức thấp nhất TNLĐ nặng, nhẹ, sự cố loại III và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD trong tháng 5 năm 2020.

Tham dự lớp tập huấn có 263 ATVSV của 29 đơn vị trong toàn Công ty. Trong thời gian 01 ngày các ATVSV đã được giảng viên thuộc các phòng nghiệp vụ trong Công ty trực tiếp truyền đạt những nội dung kiến thức liên quan đến công tác ATVSLĐ như: Phương pháp hoạt động của mạng lưới ATVSV; Thông tin và phân tích nguyên nhân một số vụ TNLĐ nghiêm trọng xảy ra trong Tập đoàn TKV trong năm 2019, một số vụ TNLĐ xảy ra trong Công ty 05 tháng đầu năm 2020; phương pháp kiểm tra, nhận định và dự báo những nguy cơ sự cố trong lao động và cách phòng ngừa; cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện PCCC; cách băng bó vết thương, hướng dẫn sơ cấp cứu TNLĐ...

Kết thúc lớp tập huấn 100% ATVSV đều viết bài thu hoạch và đạt được yêu cầu mà Ban tổ chức lớp học đề ra. Thông qua lớp tập huấn giúp cho mạng lưới ATVSV được học tập, trao đổi và bồi dưỡng thêm kiến thức, nâng cao nghiệp vụ trong công tác và khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào trong điều kiện thực tế của từng đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác ATVSLĐ góp phần tích cực trong việc ngăn ngừa, hạn chế TNLĐ và sự cố trong lao động sản xuất./.