Sáng ngày 15/5, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cán bộ chuyên trách Đảng.

 


 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - giảng viên cao cấp Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phổ biến, triển khai những điểm mới nổi bật trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XIII và nhiều nội dung trọng tâm khác.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quế Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã quán triệt, triển khai các nội dung nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2021- 2030 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ Công ty và yêu cầu cấp uỷ các Chi bộ và toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên, cán bộ đoàn viên tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, xây dựng kế hoạch để cụ thể hoá chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công ty ở đơn vị mình cho phù hợp.

Cấp uỷ các đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị khẩn trương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết và tài liệu học tập các Văn kiện đại hội XIII của Đảng tới toàn thể đoàn viên, hội viên quần chúng để sớm đưa Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào thực tế trong Công ty, tạo sự thống nhất, đồng thuận quyết tâm cao trong cán bộ đảng viên, công nhân viên chức, người lao động./.