Chiều ngày 26/3/2021, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin đã tổ chức lễ kết nạp Đảng "Lớp Đảng viên 90 năm thành lập Đoàn" cho 10 ĐVTN ưu tú đến từ các chi bộ trong toàn Đảng bộ. Đây là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trong công tác chuyên môn được các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty lựa chọn, giới thiệu kết nạp vào Đảng vào dịp 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/2021).
Với lời tuyên thệ lời thề của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 đồng chí Đảng viên mới hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ và Đảng bộ Công ty ngày càng vững mạnh