Chiều ngày 30/8, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung chính của Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng.

     

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quế Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công ty đã trực tiếp truyền đạt những nội dung chính của Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng.

          Hội nghị cũng đã được quán triệt những điểm mới trong Quy định 22 về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; những nội dung của Quyết định số 23 ban hành quy chế về công tác dân vận trong hệ thống chính trị; Nghị quyết số 05 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời nắm bắt những nội dung chính của Nghị quyết 02 ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; những điểm mới trong Quy định 24 về thi hành Điều lệ Đảng.

Từ Hội nghị, các chi bộ trực thuộc phải tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các Kết luận, Quy định, Quyết định của Trung ương tới cán bộ, đảng viên trong đơn vị bằng các kế hoạch và tổ chức triển khai đạt hiệu quả.