Chiều ngày 22/3, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW và tổng kết thực hiện nghị quyết số 07-NQ/ĐU. Buổi sơ kết do đồng chí Ngô Xuân Thủy - PBT Thường trực Đảng ủy chủ trì.

   
    Thực hiện kế hoạch 25-KH/ĐU của đảng ủy than Quảng Ninh về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy công ty hằng năm đã ban hành các kế hoạch về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, thông qua hội nghị cán bộ chủ, thông qua hội nghị sinh hoạt chi bộ. Các tổ chức đoàn thể triển khai đến các đoàn viên, hội viên trong từng tổ chức.
    Tập thể Đảng ủy Công ty, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn, các đoàn thể, thủ trưởng các đơn vị đều xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của Đảng bộ Công ty, của từng cá nhân cán bộ, đảng viên
   Đảng ủy Công ty đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên thông qua việc giao nhiệm vụ đảng viên, phát động thi đua lao động sản xuất trên cơ sở tiêu chí chung là công ty không có TNLĐ, sự cố nghiêm trọng. Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; không có đảng viên vi phạm kỷ luật bị xử lý từ khiển trách trở lên
   Hằng năm, Công ty đếu xây dựng kế hoạch phát động thi đua công tác năm gắn với việc xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ- Người chiến sỹ. Trong giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy Công ty đã biểu dương, khen thưởng tổng số 28 tập thể và 294 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với tổng số tiền thưởng tập thể là 140 triệu đồng; thưởng cá nhân là 196 triệu đồng. Riêng năm 2020 đã biểu dương khen thưởng 32 gương “Người thợ mỏ-Người chiến sỹ” , tháng 01 năm 2021 là 14 người, với tổng số tiền là 46 triệu đồng. Từ đó đã góp phần tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng gương điển hình tiên tiến trong toàn Đảng bộ Công ty.
   Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy TQN về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực”, Công ty có đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động đạt trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao hơn; kỹ năng và tư duy làm việc chuyên nghiệp hơn. Đảng ủy, Cơ quan chuyên môn, Công đoàn Công ty đều có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ quản lý, cán bộ đảng, đoàn thể. Công ty thường kết hợp với các trường: Trường Cao đẳng Than-Khoáng sản Việt Nam; Trường đại học công nghiệp Quảng Ninh, Trường Đại học mỏ địa chất...để tổ chức đào tạo nghề mỏ; liên thông lên cao đẳng đại học tại Công ty; bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý sản xuất.
    Xác định nhân lực, nhất là nhân lực lao động công nghệ (thợ lò, cơ điện lò), lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của Công ty. Công ty đã tập trung và tạo điều kiện tốt nhất cho công tác đào tạo, tuyển dụng và giữ chân lao động công nghệ, lao động có trình độ, tay nghề cao. Cùng đó là tạo điều kiện để các cá nhân tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, Công ty lập kế hoạch đào tạo nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất trước mắt và lâu dài.