Vừa qua, vào đầu ca 2 tại phòng nhật lệnh các phân xưởng, đồng chí Ngô Xuân Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã trao Công nhận “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” cho các thợ lò tiêu biểu tháng 6/2020. Cùng đoàn có đại diện Công đoàn và Phòng Tổ chức lao động Công ty.

     Đó là các đồng chí: Nguyễn Văn Trìu – Thợ lò bậc 6/6, phân xưởng Khai thác 1; Phạm Văn Tuyên – Phân xưởng  Khai thác 9 và đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phân xưởng Đào lò 4. Đây là 2 cá nhân có tổng mức thu nhập từ 133% -145% thu nhập theo kế hoạch giao. 

     Các đồng chí đều chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước , cũng như các nội quy, quy chế, quy định của Tập đoàn và Công ty đề ra; không vi phạm kỷ luật an toàn lao động, không vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động. Không ngại gian khổ, 2 đồng chí Nguyễn Văn Trìu và Nguyễn Văn Minh đã thường xuyên đóng góp ý kiến, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; dù là nhiệm vụ ở những vị trí khó, các anh đều hoàn thành xuất sắc. Đồng thời giúp đỡ các đồng nghiệp cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Đặc biệt, Nguyễn Văn Trìu và Nguyễn Văn Minh là các cá nhân đã có thành tích nổi bật trong lao động sản xuất những năm vừa qua, được Công ty và Tập đoàn khen thưởng.

     Tin tưởng rằng, những Người Chiến sỹ tháng 6 của Than Mông Dương sẽ luôn giữ vững an toàn và lòng yêu nghề để tiếp tục lao động, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.