6 tháng đầu năm 2020 là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến khó lường, gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn nói chung cũng như Công ty CP than Mông Dương nói riêng. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chuyên môn, Công đoàn và các tổ chức chính trị, sự đoàn kết nhất trí của cán bộ CNVC trong toàn Công ty, Than Mông Dương đã tìm ra nhiều giải pháp thích hợp với từng điều kiện hoàn cảnh để tranh thủ thời cơ thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ than, cũng như tăng cường công tác điều hành sản xuất và quản lý trên các lĩnh vực.

Những thành tựu nổi bật

          Thực hiện nghị quyết số 110-NQ/ĐU của Đảng ủy Công ty, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả đồng bộ các giải pháp. Do đó, dù còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa chất khu vực hầm lò thay đổi, nhiều gương lò chợ địa chất biến động, một số đơn vị tập trung thực hiện các công việc chuyển sang diện mới, song kết quả thực hiện 6 tháng đã xuất hiện với những gam màu sáng như: Than sản xuất đạt 831.600 tấn, đạt 51% KHN; than lộ thiên đạt 67.200 tấn, mét lò đào thực hiện 9.410m; Doanh thu đạt 1.018 tỷ đồng.

Trong giai đoạn này, Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; Chú trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với chỉnh đốn Đảng để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Cùng với đó là tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác KTGS, thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Trong 6 tháng đầu năm 2020, không có trường hợp đảng viên nào bị xử lý kỷ luật đảng, chuyên môn, đoàn thể.Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Đảng ủy Công ty không nhận được bất kỳ đơn thư tố cáo, khiếu nại về các mặt hoạt động trong Công ty.

Trong công tác kỹ thuật, chỉ đạo điều hành, đầu tư, môi trường, áp dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào quản lý sản xuất, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo thực hiện thi công xong công trình: “Dự án đầu tư, đổi mới công nghệ khai thác áp dụng cơ giới hóa đồng bộ thu hồi than nóc hạng nhẹ lò chợ VM-L(7)-1 mức -200/-100”.Lò chợ sau khi đưa vào hoạt động đã đổi mới công nghệ khai thác than lò chợ bằng Cơ giới hóa đồng bộ sử dụng máy khấu kết hợp giàn chống thủy lực thay thế công nghệ khoan nổ mìn, chống bằng giá khung.

Đặc biệt, trong đẩy mạnh hoạt động xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”, từ đầu năm đến nay, đã có 22 công nhân xuất sắc tiêu biểu được Đảng ủy Công ty công nhận là “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”. Điều này đã tạo sự lan tỏa, nhân rộng các điển hình trong thi đua lao động, sản xuất và là một trong những giải pháp nhằm ổn định tư tưởng, giữ chân thợ lò.

 

          Những nhiệm vụ phía trước

Tập trung chỉ đạo hiệu quả các giải pháp chính đưa ra trong hội nghị sơ kết quý 2, 6 tháng đầu năm 2020 về công tác SXKD và ATVSLĐ để đưa ra các giải pháp căn cơ, hợp lý đảm bảo sản lượng quí III/2020 và 6 tháng cuối năm đạt theo yêu cầu kế hoạch năm đã đề ra, Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, mục tiêu than sản xuất tháng 7 đạt 155.000 tấn, quí III đạt  410.000. Phấn đấu sản lượng than khai thác 6 tháng cuối năm 2020 đạt 830.000 tấn, tổng mét lò đào 10.740 m; mét lò neo 2.200m; đất đá bốc xúc 713.000 m3, Doanh thu 6 tháng cuối năm 1.046,4 tỷ đồng.

Cùng với đó, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp khai thác lộ vỉa gồm khu thuê thầu Cánh Tây và khu vực Bắc Mông Dương đảm bảo sản lượng theo kế hoạch năm 2020; Phối hợp cùng với đơn vị thuê ngoài, đẩy mạnh tiến độ thi công đào lò, đảm bảo mét lò đào theo kế hoạch và việc chuẩn bị diện xuống sâu mức -400; Chỉ đạo sớm ổn định sản xuất lò chợ cơ giới hoá, dây chuyền vận tại lên than theo tuyến băng tải mức -115 -: - + 20 khu Trung Tâm; Chuẩn bị các điều kiện kịp thời, hợp lý diện đào lò, khai thác. …

Song song với các giải pháp điều hành sản xuất, Công ty sẽ tiếp tục duy trì chương trình quản trị nguồn nhân lực đặc biệt tập trung vào khâu tuyển lao động, đảm bảo đủ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất năm 2020 và các năm tiếp theo. Đặc biệt là lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động. Đa dạng hóa các mô hình sinh hoạt, phương thức tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh với chủ đề công tác năm 2020 là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”, nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”; Đảng bộ Công ty CP than Mông Dương tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên, xây dựng Than Mông Dương phát triển bền vững.