Để kịp thời đáp ứng mọi yêu cầu phục vụ cho quá trình sản xuất ở mức -250, năm 2011 khi triển khai dự án xuống sâu mỏ giai đoạn 2 vấn đề đầu tiên mà Công ty CP than Mông Dương quan tâm đó là tính toán hệ thống cung cấp điện và hệ thống thoát nước trong lò. Vì vậy, Công ty đã triển khai kịp thời các hạng mục công trình lớn như công trình trạm điện 6 kV và Hầm bơm mức -250 trung tâm với tổng chiều dài là 70m, tiết diện đào chống S = 30 m2 đổ bê tông toàn phần công trình trạm điện 6kv +40 BMD vớ

Đây là những công trình trọng điểm được Công đoàn Công ty CP than Mông Dương gắn biển. Với điều kiện thi công khó khăn, trong suốt quá trình thi công, Công đoàn đã phối hợp cùng các phòng ban chức năng, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo và động viên người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần, phấn đấu làm thêm ca, thêm giờ và những ngày nghỉ lễ để hoàn thành công trình trước thời gian dự kiến và đảm bảo tuyệt đối an toàn.
 
Như vậy, hiện nay toàn bộ các khu vực tiêu thụ điện ở mức -250 được cung cấp bởi trạm điện 6kv -250 trung tâm, khu vực Bắc Mông Dương được cung cấp bởi trạm điện 6kv + 40 BMD. Ngoài ra, công trình hầm bơm cũng kịp thời đáp ứng tiêu thoát nước đặc biệt là vào mùa mưa.