Vừa qua, vào đầu ca sản xuất, đại diện Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty CP than Mông Dương đã khen thưởng 04 tấm gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tháng 5 tại các nhà giao ca các đơn vị.

Cụ thể, trong đợt tuyên dương lần này có 04 đồng chí: Trần Trọng Duy – Phân xưởng KT5;  Bùi Xuân Hùng –Phân xưởng KT7 - Đỗ Đức Hoàng  -  Phân xưởng KT 8; Bùi Xuân Khanh – Phân xưởng ĐL5. Đây các cá nhân tiêu biểu đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động sản xuất, là những người công nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất, có ngày công năng suất lao động cao, đảm bảo an toàn với mức thu nhập tốt.

Mỗi danh hiệu gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” đều được kèm mức thưởng 1 triệu đồng. Đây đều là những tấm gương điển hình, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc, đi đầu trong công tác AT-VSLĐ luôn chủ động tìm tòi các biện pháp giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ, có tinh thần xây dựng tập thể, cần cù, chịu khó, tận tụy yêu nghề, gương mẫu chấp hành mọi kỷ luật của đơn vị.

Việc tuyên dương tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” tiêu biểu hằng tháng có ý nghĩa động viên, khích lệ những nhân tổ điển hình của mỗi đơn vị, qua đó lan tỏa tới người lao động những phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của toàn Công ty.