Ngày 8/9, tại nhà giao xa các phân xưởng, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức trao danh hiệu Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ tháng 8 năm 2021.

      Tháng 8 này, Than Mông Dương có 15 tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”. Họ là những cá nhân gương mẫu trong lao động sản xuất và các hoạt động, đạt ngày công cao, đảm bảo an toàn, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có thu nhập cao, sáng tạo, có nhiều sáng kiến trong sản xuất. Từ năm 2021, các đơn vị bình xét những cá nhân tiêu biểu đề nghị Đảng bộ Công ty biểu dương 15 cá nhân mỗi tháng.
      Phong trào thi đua Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ đã và đang ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo phong trào thi đua giữa các cá nhân, giữa các đơn vị trong Công ty. Qua đó, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất cũng như trên tất cả các lĩnh vực, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ của các đơn vị và xây dựng Công ty phát triển bền vững