Chiều ngày 07/7, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ninh và Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) tổ chức triển khai nhiệm vụ phối hợp công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chuyên viên Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy TQN và các đồng chí Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các cơ sở trực thuộc . Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá và thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ TQN và UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh. Theo đó, đã phối hợp hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai, thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phối hợp trong tham mưu giúp Tỉnh ủy Quảng Ninh thực hiện cuộc kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy TQN, khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phối hợp trong trao đổi cung cấp thông tin kiểm tra; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cao; phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát người đứng đầu, tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng,…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức thành, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN đã đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 giữa hai đơn vị, đã thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch phối hợp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, ổn định tình hình an ninh, trật tự trong Đảng bộ TQN và Tập đoàn. Đồng thời, triển khai một số nội dung phối hợp 6 tháng cuối năm 2020 đó là:
Chỉ đạo, tuyên truyền triển khai, thực hiện các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề công tác năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Giám sát các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 - 2022. Phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra số 34-CTr/TU ngày 20/12/2019 của Tỉnh ủy; của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tăng cường giám sát thường xuyên, trực tiếp không báo trước đối với người đứng đầu cấp ủy, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm để chấn chỉnh, răn đe; nếu cần thiết chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Theo đó, UBKT Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Đảng ủy TQN thực hiện giám sát thường xuyên, trực tiếp đối với một số cơ sở trực thuộc Đảng bộ TQN trong việc tổ chức thực hiện các quy chế, quy định nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giáo và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Tăng cường phối hợp chỉ đạo UBKT Đảng ủy Than QN theo dõi việc khắc phục, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán; chỉ đạo xử lý đồng bộ kỷ luật đảng và kỷ luật lao động đối với đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ TQN. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ TQN nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xem xét thi hành kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư tố cáo. Tham gia ý kiến với Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy TQN; Hướng dẫn xây dựng Quy chế làm việc, chương trình toàn khóa của UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ TQN.


Tại hội nghị này, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN đã tặng đồng chí Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy bức ảnh các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TQN, khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Nguyễn Hồng Sơn
UBKT Đảng ủy TQN