Sáng ngày 12/8, đầu ca nhật lệnh sản xuất tại các Phân xưởng Đào lò 1, Khai thác 6, Vận tải lò 2, đồng chí Ngô Xuân Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương cùng các đồng chí đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty đã trao chứng nhận Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ cho 3 đồng chí thợ lò tiêu biểu trong tháng 7.

Đó là các đồng chí Nguyễn Trọng Lưu - Thợ lò bậc 2/5 - PX Đào lò 1; Nguyễn Văn Quý - PX Khai thác 6; Đào Văn Định - PX Vận tải lò 2. Đây đều là những đồng chí có tổng mức thu nhập trong tháng vuợt kế hoạch được giao, chấp hành tốt kỷ luật lao động; nhiệt tình, năng nổ tham gia tích cực các hoạt động của phân xưởng cũng như sẵn sàng giúp đỡ các đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

Hàng tháng, Đảng ủy Công ty đều tổ chức tuyên dương những tấm gương đạt danh hiệu Người thợ mỏ - Người chiến sĩ, điều này đã tạo sự lan tỏa, nhân rộng các điển hình trong thi đua lao động, sản xuất. Đồng thời là một trong những giải pháp nhằm ổn định tư tưởng, giữ chân thợ lò. Các phong trào thi đua, đặc biệt là thông qua xây dựng hình ảnh Người thợ mỏ - Người chiến sĩ đã góp phần quan trọng đưa Công ty CP than Mông Dương thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh được Tập đoàn giao.