Thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022, ngày 6/9, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương – Vinaocomin tổ chức lễ kết nạp Đảng viên 40 năm thành lập Mỏ than Mông Dương đợt 2/9/2022 cho 17 đồng chí quần chúng ưu tú.

Căn cứ thành tích làm việc, kết quả thẩm tra lý lịch và đề nghị của các chi bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã xét và thống nhất kết nạp 17 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đây là các cá nhân đã trải qua thời gian cố gắng nỗ lực phấn đấu tại các vị trí công tác, đồng thời, dưới sự dìu dắt trực tiếp của các đồng chí đảng viên chính thức cùng công tác, của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chi bộ đã đạt được những thành tích tiêu biểu, thiết thực trong các phong trào thi đua lao động sản xuất.

          Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới, đồng chí Ngô Xuân Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã chúc mừng các đảng viên mới được kết nạp dịp này, đồng thời mong muốn ngoài việc thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, mỗi đồng chí phải nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chi bộ để cùng thực hiện có hiệu quả; nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, kỹ năng làm việc, khả năng vận động quần chúng tại đơn vị và nơi cư trú; gương mẫu để quần chúng noi theo.

         Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công ty cũng yêu cầu các chi bộ, các tổ chức đoàn thể có đảng viên được kết nạp tiếp tục giúp đỡ, hướng dẫn để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục rẻn luyện, trau dồi, tu dưỡng, phấn đấu sớm trở thành đảng viên chính thức, góp phần cống hiến xây dựng Đảng, xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.