-> Download: Quyêt định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp dịch vụ Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác điều hành sản xuất năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

-> Download: Quyêt định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp dịch vụ : Thuê cây đào thế trang trí đón Tết Nguyên đán năm 2022

-> Download: Quyêt định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp dịch vụ : Thuê cây và Thuê chăm sóc cây cảnh năm 2022

-> Download: Quyêt định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp dịch vụ : Thuê xe đưa đón CBCNV về quê ăn Tết Xuân Nhâm Dần 2022

-> Download: Quyêt định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp dịch vụ Phun diệt côn trùng năm 2022