Gói cung cấp: Thi công khoan thăm dò khối lượng năm 2021 thuộc phương án thăm dò phục vụ khai thác giai đoạn 2019-2020, kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong ranh giới giấy phép khai thác số 2760/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 khu trung tâm Mỏ than Mông Dương

-> Download: No name

-> Download: Gói cung cấp: Thi công khoan thăm dò khối lượng năm 2021 thuộc phương án thăm dò phục vụ khai thác giai đoạn 2019-2020

-> Download: kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong ranh giới giấy phép khai thác số 2760/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 khu trung tâm Mỏ than Mông Dương