Ngày 18/2/2022, BCH Đoàn Thanh niên Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin đã công bố biểu trưng Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Biểu trưng chính thức của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027, với ý nghĩa Biểu trưng sử dụng màu đỏ và màu xanh là làm chủ đạo, thể hiện khát vọng cống hiến và tinh thần xung kích của tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Công ty.

Hình tượng ngọn lửa màu đỏ vị trí trên cao nhất thể hiện cho nhiệt huyết và lý tưởng cách mạng của đoàn viên thanh niên trong Công ty.

Hình tượng số XVI (số la mã) ôm lấy huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thể hiện cho Đại hội lần thứ XVI của Đoàn thanh niên Công ty và thể hiện sự nâng đỡ tôn vinh, tạo điểm tựa cho tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Đây là biểu trương chính thức và duy nhất của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP than Mông Dương Vinacomin lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty đề nghị các đồng chí trong BCH các chi đoàn đồng loạt thay đổi ảnh đại diện (avata) của các các tài khoản facebook, fanpage, Zalo… để lan tỏa chương trình của Đại hội.