Với mục đích hỗ trợ các trẻ em nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; đồng thời phát  huy  vai  trò  xung  kích  tình  nguyện  của đoàn viên  thanh  niên  Công ty  trong  việc  chung  tay  góp sức  vì  cuộc  sống  cộng đồng,  tích  cực  tham  gia  các hoạt động xã hội từ thiện; BCH ĐTN Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin đã xây dựng và triển khai kế hoạch vận động quyên góp, ủng hộ và tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2022.

Theo đó, trong tháng 11/2022, ĐTN Công ty triển khai đến 100% các chi đoàn tổ chức kêu  gọi  sự chung  tay ủng  hộ của  cán  bộ, người lao động, đoàn viên, hội viên trong và ngoài đơn vị, với lòng hảo tâm tham gia quyên góp thông qua việc đặt các “Hòm quỹ tình nguyện mùa đông năm 2022” hoặc lập danh sách ủng hộ công khai; Ủng hộ quần áo khoác mùa đông mới, chăn màn mới, đồ dùng học sinh, đồ dùng sinh  hoạt  mới; lương thực,  thực  phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19...

Chương trình đã tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Không chỉ trong phạm vi đoàn viên thanh niên các chi đoàn, chương trình còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các phòng ban, cán bộ chỉ huy sản xuất các phân xưởng và đông đảo công nhân viên, người lao động trong toàn công ty ủng hộ, đóng góp.

Cùng với các đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Than Quảng Ninh, việc triển khai vận động ủng hộ, quyên góp và tổ chức hoạt động Tình nguyện mùa Đông có ý nghĩa quan trọng  trong  việc  thể hiện  vai  trò  xung kích,  tình  nguyện  vì  cuộc  sống cộng đồng của Đoàn Thanh niên Công ty và tuyên  truyền,  quảng  bá  hình ảnh  Công  ty  nhằm  nâng  cao  công  tác  tuyển  sinh, tuyển dụng lao động. Thông  qua  hoạt động  tình  nguyện mùa đông cũng nhằm  quảng  bá,  giới  thiệu  hình ảnh của  Công  ty,  của Tập đoàn TKV với các địa phương, giao lưu văn hóa, tìm  hiểu  phong tục, tập quán, bản sắc các dân tộc.