Trong sáng ngày 11/6, tại Hội trường 350 chỗ Công ty CP than Mông Dương, Chi bộ phòng Kỹ thuật Công nghệ Mỏ đã tổ chức thành công đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây cũng là đơn vị được chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm.

          Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Anh Dũng - UVBCH, Chánh Văn phòng Đảng ủy Than Quảng Ninh; đại diện Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy Than Quảng Ninh; đồng chí Hoàng Trọng Hiệp – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty.

          Đại hội đã được nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 do đồng chí Bí thư Chi bộ Lại Quang Trung trình bày.

          Đại hội đã tiến hành bầu 03 đồng chí vào Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Lại Quang Trung tái cứ chức danh Bí thư Chi bộ Phòng KCM nhiệm kỳ mới.

          Sau khi đại hội điểm kết thúc, đồng chí Ngô Anh Dũng – UVBCH, Chánh Văn phòng Đảng ủy Than Quảng Ninh đã có những nhận xét, đánh giá trong công tác chuẩn bị văn kiện, công tác tổ chức, làm cơ sở để 36 chi bộ còn lại học tập, rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức các đại hội tiếp theo trong toàn Đảng bộ đạt hiệu quả.