Sáng ngày 13/8/2020, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đi kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn trong công tác sản xuất, bảo quản, vận chuyển tiền chất thuốc nổ Amon Nitrat tại nhà máy sản xuất Amon Nitrat Thái Bình, thuộc Tổng công ty CN Hóa chất mỏ - Vinacomin (Micco).

 

Báo cáo Tổng giám đốc Tập đoàn, lãnh đạo Tổng công ty CN Hóa chất mỏ thông tin, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng các chỉ tiêu về hiện vật sản xuất và giá trị của Tổng công ty 7 tháng đầu năm đều đảm bảo ổn định, tiền lương bình quân của CNCB Tổng công ty đạt xấp xỉ 12 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, Tổng công ty đã chủ động dự phòng nguồn nguyên liệu đảm bảo cho sản xuất không bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, đồng thời triển khai các giải pháp nhằm giữ vững thị trường tiêu thụ VLNCN trong nước và tăng xuất khẩu, phấn đấu năm 2020 đạt giá trị xuất khẩu đạt trên 30 triệu USD.

Về công tác an toàn, từ đầu năm 2020 đến nay, Tổng công ty đã ban hành gần 100 văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định an toàn trong hoạt động SXKD; tăng cường quản lý phòng ngừa thất thoát VLNCN và tiền chất thuốc nổ; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, PCCC và đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và dịch vụ nổ mìn.

Đối với Nhà máy sản xuất Amon Nitrat Thái Bình, hiện nay, Nhà máy đang được tổ chức sản xuất theo 2 ca, 3 kíp với số lượng CNCB là 285 người. CNCB Nhà máy đã làm chủ công nghệ vận hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất theo kế hoạch của Tổng công ty và đảm bảo hiệu quả SXKD.

Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải kiểm tra sản xuất và công tác an toàn Nhà máy Amon Nitrat Thái Bình

Qua kiểm tra thực tế, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Tổng công ty CN Hoá chất mỏ cũng như Nhà máy sản xuất Amon Nitrat Thái Bình. Tổng giám đốc chỉ đạo, thời gian tới, Micco và các đơn vị trực thuộc cần tiếp tục siết chặt công tác an toàn, không được chủ quan trong lao động sản xuất, nhất là khâu vận chuyển tiền chất thuốc nổ và VLNCN. Với Nhà máy sản xuất Amon Nitrat Thái Bình, cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo quản sản phẩm tại các kho của Nhà máy, lưu ý những nơi phát sinh ra nguồn nhiệt phải đảm bảo thực hiện đúng theo tiêu chuẩn quy định.

Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đề nghị, Micco cần rà soát, đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đối với Tổng công ty để điều chỉnh kế hoạch năm 2020 linh hoạt theo diễn biến tình hình mới; tăng cường công tác bảo vệ an ninh, đảm bảo an toàn trong toàn Tổng công ty, và quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đặt ra.

Theo Vinacomin.vn