-> Download: Thông báo mời nhà cung cấp

Gói cung cấp số 2: Thuê xe đưa đón công nhân tuyến từ khu vực Miền Đông đến bến xe TT Mông Dương, mặt bằng +7.5 năm 2020- Công ty CP Than Mông Dương -Vinacomin