Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến các công tác đi lại, sinh hoạt, y tế, tuy nhiên, trong quý I/2020, Công ty CP than Mông Dương – VINACOMIN đã chủ động xây dựng các phương án đối phó dịch bệnh, đồng thời tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện cơ bản hoàn thành kế hoạch quý đầu năm 2020.

   

     Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, Công ty đã sản xuất 378.000 tấn than, bằng 99,4% KH, vượt 108% so với cùng kỳ 2019; trong đó, sản lượng than hầm lò đạt 344.300 tấn, đạt 101%KH. Sản lượng than tiêu thụ đạt 386.000 tấn, đạt 104% KH. Mét lò đào thực hiện đạt 4.450m, vượt 132% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong quý II/2020, Than Mông Dương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chính như Giải pháp về khai thông chuẩn bị  mang tình chiến lượclâu dài; Giải pháp chuẩn bị các điều kiện nâng công suất khai thác đảm bảo công suất dự án 1,5 triệu tấn và khu vực khai thác lộ thiên. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch quý II/2020, Công ty sẽ tập trung chỉ đạo linh hoạt đạt kế hoạch có lợi nhuận, đảm bảo an toàn, duy trì đoàn kết, phối hợp giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, tạo sự đồng thuận cao nhất trong việc điều hành, có cơ chế ưu đãi, khuyến khích với những tập thể xuất sắc, CBCNVC tận tụy với công việc được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có hiệu quả và năng suất lao động cao.

    Song song đó, ngoài đảm bảo thực hiện tốt các công tác về quản trị chi phí, đầu tư, phòng chống mưa bão, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với Trường Cao đẳng than để tuyển học sinh khi dịch COVID -19 ổn định và gửi đi đào tạo nghề khai thác mỏ, Cơ điện mỏ hầm lò theo chỉ tiêu kế hoạch quý II và cả năm 2020, phục vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất; Tiếp tục nắm chắc mọi diễn biến về ANTT trong và ngoài địa bàn để xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ sát với tình hình thực tế nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác bảo vệ an toàn tài nguyên, tài sản ANTT và ranh giới mỏ.