Chỉ chưa đầy hai tháng nữa, Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin cùng các đơn vị trong toàn Tập đoàn sẽ kết thúc kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2020. Để đảm bảo an toàn trong sản xuất, tăng cường công tác AT-VSLĐ hai tháng cuối năm 2020; Giám đốc Công ty đã có chỉ thị yêu cầu các phòng ban, phân xưởng thực hiện nghiêm các nội dung cụ thể.

   

    Theo đó, các công việc thi công phải có đầy đủ biện pháp, hộ chiếu và lệnh sản xuất mới được thực hiện; các biên bản kiểm tra, văn bản khác chỉ là dự lệnh, cơ sở để triển khai biện pháp, hộ chiếu, giải quyết tạm thời khi có sự cố xảy ra và để khắc phục các tồn tại khi chưa thực hiện theo BP, hộ chiếu đã có.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn và các nội quy, quy chế, quy định của Công ty ban hành; Tổ chức triển khai thực hiện khắc phục ngay các tồn tại đảm bảo theo đúng biện pháp kỹ thuật an toàn, hộ chiếu thiết kế: Kỹ thuật cơ bản (vì chống, khoảng cách, áp lực cột chống, văng liên kết, chèn lò, phụ kiện vì chống...), công tác thông gió, thoát nước, thiết bị cơ điện, PCCN, VLNCN, vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, vật tư vật liệu xếp gọn gàng;
   Các đầu sổ quản lý an toàn của các phân xưởng phải được ghi chép đầy đủ; trong ca lệnh của Phó quản đốc trực ca phải thể hiện được các nguy cơ mất an toàn cho các vị trí sản xuất, lối đi của mọi người trong ca và đề ra các biện pháp phòng tránh, xử lý, thoát hiểm khi có tình huống khẩn cấp. Đồng thời phải phổ biến quy trình, quy định an toàn làm việc, các dự báo nguy cơ, biện pháp ngăn ngừa, triệt tiêu nguy cơ.. vào đầu ca, trong ca và cuối ca sản xuất.
    Quy định đi lại bằng toa xe chở người tại lò bằng và lò nghiêng khu vực hầm lò được phổ biến đến toàn bộ CBCNV trong Công ty, để CBCNV nắm rõ và thực hiện nghiêm túc theo quy định; Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Nội quy lao động, quy chế an toàn, các quy trình, quy định, biện pháp KTAT; Tổ chức rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý thiết bị điện hầm lò. Nghiêm cấm việc đưa các thiết bị không đảm bảo kỹ thuật an toàn, chức năng bảo vệ không đạt yêu cầu vào sử dụng.
    Những năm qua, để đảm bảo ATVSLĐ, Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin đã quan tâm triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó phải kể đến việc áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa trong đào lò, khai thác và cơ điện vận tải ở tất cả các khu vực, vị trí. Mục tiêu chung của Công ty là kiên quyết không để xảy ra TNLĐ, sự cố nghiêm trọng và giảm thiểu các vụ TNLĐ nặng, đảm bảo an toàn trong sản xuất, tăng cường công tác AT-VSLĐ, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.