Mới đây, Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho mạng lưới ATVSV năm 2022 cho 278 an toàn vệ sinh viên của các đơn vị trong toàn Công ty. Đồng chí Đỗ Văn Khánh – Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động  - LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh làm giảng viên lớp học.

          Trước yêu cầu đồi hỏi ngày càng cao của ngành khai thác mỏ về điều kiện sản xuất, tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn, vai trò của mỗi ATVSV ngày càng được nêu cao, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ, giảm thiểu đển mức thấp nhất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Lớp huấn luyện là dịp để mỗi an toàn vệ sinh viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung trí tuệ học tập và trao đổi kinh nghiệm, kiến thức bổ ích cho bản thân, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác ATVSLĐ.