Quý I/2022, bên cạnh những khó khăn chung của Tập đoàn, Công ty CP than Mông Dương đối mặt với những khó khăn về điều kiện địa chất và ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đến sức khỏe của người lao động. Theo kế hoạch, 6 tháng đầu năm 2022, Than Mông Dương đặt mục tiêu than sản xuất đạt 52% KHN. Những khó khăn đó gây ra áp lực lớn, đòi hỏi Than Mông Dương nhanh chóng cần đề ra những giải pháp thúc đẩy sản xuất.

✍️✍️Bước vào tháng đầu tiên của quý II/2022, Giám đốc và BCH Công Đoàn Công ty đã ban hành kế hoạch liên tịch số 961ngày 08/4/2022, phát động thi đua lao động sản xuất để hoàn thành kế hoạch tháng 4. Với sự chỉ đạo linh hoạt sâu sát, quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội; sự đoàn kết, quyết tâm và hăng hái thi đua lao động của những người thợ mỏ, đến nay, sau 1 tháng phát động thi đua, Than Mông Dương tự xác lập những kỷ lục mới.
✍️✍️Cụ thể, đó là 3 kỷ lục về con số sản xuất than hầm lò: Kỷ lục than sản xuất trong ngày: trên 7.000 tấn; Kỷ lục than sản xuất trong tuần đạt 41.000 tấn; Kỷ lục sản lượng tháng đạt trên 162.000 tấn với 24 ngày sản xuất chính. Trước đó, Than Mông Dương đã “ghi dấu” 2 kỷ lục tháng: Tháng 6/2020 có 26 ngày sản xuất với 156.527 tấn than hầm lò; Tháng 7/2021 có 27 ngày sản xuất với 154.566 tấn than hầm lò. Như vậy, kỷ lục tháng 4 đã “phá vỡ” 2 kỷ lục trước đó, trở thành giới hạn mới của ý chí, nghị lực, của tinh thần Kỷ luật và Đồng tâm của Người Thợ mỏ Than Mông Dương.
✍️✍️Mới đây, Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh tháng 4/2022. Hội nghị là dịp để nhìn lại những thành tựu sau 1 tháng ra sức thi đua thực hiện kế hoạch của từng đơn vị. Cũng tại Hội nghị, 03 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc và 11 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được tuyên dương, động viên khen thưởng kịp thời.
✍️✍️Nhìn vào những kỷ lục của tháng 4, có thể tin tưởng rằng, Công ty sẽ tiếp tục tạo đà bước tới, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch quý II và 6 tháng đầu năm đã đề ra, hứa hẹn về một bức tranh SXKD năm 2022 với những gam màu tươi sáng.