Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đầu năm đến nay, thực hiện mục tiêu chung của Tập đoàn: “An toàn – Đổi mới – Phát triển”, Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động, kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng than; song song đó là đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động.

Điểm nhấn nổi bật nhất đó là Công ty đã đưa công trình lò chợ CGH hạng nhẹ và Hệ thống vận tải than mức -115 đến +20 nâng cao năng lực vận tải hầm lò đi vào họat động và bước đầu đã đạt công suất thiết kế. Công trình CGH hạng nhẹ đầu tiên trong TKV này còn mang ý nghĩa to lớn trong việc đổi mới và đột phá về công nghệ, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V và đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII. Công trình đã được lãnh đạo Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam thăm thực tế và được đánh giá cao

Trong tiếng ầm ào guồng than của máy khấu, tại lò chợ CGH hạng nhẹ, anh Lê Văn Thịnh – Phân xưởng Khai thác 5, Công ty CP than Mông Dương cho biết: “Hòa chung khí thế thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, anh em công nhân chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ Công ty đã đề ra, vận hành tốt giàn cơ giới hóa hạng nhẹ mà Công ty đã đầu tư”.Còn với anh Nguyễn Đức Đạt – Phó Quản đốc Phân xưởng Khai thác 5, mục tiêu trước mắt của Phân xưởng chính là tiếp tục học hỏi công nghệ, cùng đó là giữ thiết bị hoạt động ổn định để sản xuất than.

Cùng với phân xưởng Khai thác 5, các công trường, phân xưởng của Công ty CP than Mông Dương cũng đã phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, như đảm bảo an toàn trong lao động cho người và thiết bị, sản xuất đạt năng suất, sản lượng cao, tiết kiệm chi phí. Với khí thế lao động hăng say được duy trì ngay từ đầu năm, kết thúc 8 tháng, Công ty CP than Mông Dương đã khai thác trên 1,12 triệu tấn than, đạt 67,8% KHN, bằng 114% so với cùng kỳ. Than tiêu thụ trên 1 triệu tấn. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 16 triệu đồng/người/tháng.

Ông Đặng Văn Đương – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: “Thông qua các phong trào thi đua, tập thể công nhân viên chức lao động trong toàn Công ty đã tích cực hưởng ứng với tinh thần hồ hởi, phấn khởi, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu then chốt nhất là giữ vững tuyệt đối công tác an toàn trong lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao năng suất lao động”.

Những ngày này, trên khắp các địa phương trong tỉnh đâu đâu cũng được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ, băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, ở khắp các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, ngành Than cũng dấy lên phong trào thi đua lao động.

Hòa chung trong không khí phấn khởi ấy, năm 2020, cùng với việc đảm bảo mục tiêu khai thác và tiêu thụ trên 1,6 triệu tấn than, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Than và tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP than Mông Dương cũng đang thi đua lao động sản xuất, đẩy nhanh việc thi công các dự án xuống sâu mỏ mức dưới -400, tích cực lao động sản xuất lập thành tích cao hướng về ngày trọng đại, sự kiện chính trị đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.