Ngày 03/01/2017, tại Văn phòng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin  đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016 và hội nghị người lao động năm 2017. Về dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV; Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng Bộ than Quảng Ninh, Phó TGĐ Tập đoàn TKV; Đồng chí Nguyễn Xuân Hán - PCT Công đoàn TKV và 238 Đại biểu đại diện cho người lao động trong toàn Công ty. Tại Hội nghị đã nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, sự sáng suốt, kiên định quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công ty, sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức Đoàn thể cùng đội ngũ CBCNV sẽ phấn đấu đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động (Riêng thu nhập thợ lò bình quân từ 13,7 Tr.đồng/người-tháng trở lên); Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Với sự đoàn kết nhất trí, phát huy truyền thống Kỷ luật và đồng tâm của người thợ mỏ, vì mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”. CBCNV Công ty cổ phần than Mông Dương phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2017./.