Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than (12/11/1936 – 12/11/2016). Tập đoàn TKV kêu gọi, vận động sự đóng góp, hỗ trợ từ CBCNV và các đơn vị trong Tập đoàn để tổ chức thi công bảo quản, tu bổ khu di tích lịch sử điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam tại núi Yên Lãng, xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quáng Ninh nhằm giáo dục truyền thống đối với các thế hệ công nhân và nhân dân vùng mỏ Quảng Ninh. Ngày 28/10/2016 Công ty đã ban hành Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn để vận động CBCNV đóng góp với mức tiền là: 200.000đ/người.

* Thông tin về công trình.

A. Giai đoạn I (2010 - 2016). Tổng mức đầu tư: 29.790.500.000đ. Trong đó: Nguồn vốn từ quỹ phúc lợi TKV: 16.209.000.000đ, huy động nguồn vốn xã hội hoá: 13.581.500.000đ (Lập đề cương, thay các hạng mục công trình di tích có kiến trúc gỗ bằng khung cột bê tông cốt thép giả gỗ, nội thất thờ tự, cổng, khuân viên, sân vườn)

B. Giai đoạn II (2017-2018). Tổng mức đầu tư: 87.643.800.000đ, đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hoá (Xây dựng khu đền Hạ, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng hạ tầng, cấp điện, nước, vệ sinh môi trường)

C. Giai đoạn III: Sau năm 2018. Tổng mức đầu tư: 54.248.000.000đ, đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp khác (Khu bảo tàng, hạ tầng kỹ thuật)./.

 

No name