Trong nhiều năm trở lại đây, bên cạnh việc tập trung cao độ cho công tác sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần than Mông Dương luôn quan tâm, trú trọng chăm lo đời sống và tinh thần cho người lao động. Một trong những hoạt động đã và đang được triển khai tại đơn vị đó là tổ chức chương trình nghỉ mát, nghỉ dưỡng sức cho toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty.
     Thành phần tham gia chương trình bao gồm tất cả cán bộ, công nhân viên có hợp đồng lao động với Công ty tại thời điểm xét duyệt đi nghỉ mát năm 2022. Trong thời gian nghỉ 2 ngày 1 đêm, với kinh phí 2,5 triệu mỗi người, các đơn vị được lựa chọn địa điểm, thời gian nghỉ mát phù hợp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh như Móng Cái, Quan Lạn, Cô Tô, Hải Phòng, Hòa Bình....Nhiều địa điểm lịch trình đa dạng trọn vẹn trong 2 ngày cuối tuần, các đơn vị chủ động phân bổ số lượng người tham gia đoàn nghỉ mát hợp lý, không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.
     Những chuyến nghỉ mát trong dịp hè 2022 đã thiết thực chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên Công ty; đồng thời động viên và tạo động lực khuyến khích người lao động tiếp tục phấn đấu, nuôi dưỡng khát vọng được cống hiến, không ngừng thi đua lao động giỏi, sản xuất sáng tạo đạt năng suất, thu nhập cao, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống và phục vụ mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin.