Để phục vụ cho việc niêm yết cổ phiếu trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Được sự uỷ quyền của Công ty Cổ phần than Mông Dương -TKV, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An sẽ thực hiện việc mở tài khoản và ký lưu ký chứng khoán cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Nội dung cụ thể như sau:

        - Kể từ ngày 21/5/2009 đến ngày 24/5/2009, Công ty chứng khoán Tràng An sẽ tiến hành mở tài khoản và lưu ký chứng khoán cho cán bộ công nhân viên trong công ty, ngay tại trụ sở công ty cổ phần than Mông Duong. Vậy Giám đốc công ty thông báo tới toàn thể cán bộ công  nhân viên trong công ty hiện còn đang sở hữu cổ phần của công ty đến trụ sở văn phòng công ty để làm thủ tục mở tài khon và lưu ký chứng khoán. Khi đến làm thủ tục mọi người cần lưu ý mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (Bản gốc)

            - Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) và phô tô 02 bản kèm theo (Photo mặt của chứng minh thư trên cùng một mặt giấy A4 )

            - Thời gian làm việc: (từ thứ 5 ngày 21/5/09 đến chủ nhật ngày 24/5/09) tại nhà văn hoá công ty Than Mông Dưng.

                        Sáng: từ 8h đến 11h

                        Chiều: từ 13h đến 16h

Lưu ý:

- Đối với cán bộ công nhân viên có chứng minh thư có thời hạn sử dụng quá 15 năm yêu cầu phải làm lại.

- Kiểm tra lại họ tên và số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp trên giấy xác nhận sở hữu cổ phần. Các thông tin phải chuẩn xác theo chứng minh thư nếu có sai sót thì đề nghị phòng kế toán chỉnh sửa rồi đóng dấu tại chỗ sửa hoặc cấp lại sổ mới.

Kính đề nghị cán bộ công nhân viên thực hiện theo thông báo trên.

Xin trân trọng thông báo./.

Công ty cổ phần than Mông Dương  - TKV

Giám đốc
Nguyễn Văn Thành
(Đã ký)