Mới đây, 3 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua sản xuất của Công ty đã được Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty biểu dương là 3 tấm gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” và được khen thưởng trực tiếp trong buổi giao ca nhật lệnh sản xuất tại từng đơn vị.

Cụ thể, 3 đồng chí được tuyên dương lần này gồm: Từ Thế Sơn – Công nhân khai thác mỏ hầm lò, Phân xuởng Khai thác 2; Vũ Minh Tâm – thợ lò bậc 6/6, Phân xưởng Đào lò và Nguyễn Huy Tưởng - Thợ cơ điện lò bậc 4/7, Tổ trưởng Tổ SC Cơ điện, Phân xuởng Vận tải lò 2.

Vũ Minh Tâm – thợ lò bậc 6/6, Phân xưởng Đào lò 3

         

 

Đây là những tấm gương có tổng mức thu nhập đạt 100% theo kế hoạch giao, chấp hành tốt mọi quy định, quy chế của Tập đoàn và công ty đề ra; gương mẫu chấp hành mọi nhiệm vụ được phân xưởng giao; không vi phạm kỷ luật lao động; không vi phạm về an toàn – Vệ sinh lao động; là các đảng viên thực hiện tổt nhiệm vụ. Trong lao động sản xuất, họ cũng là những nhân tố tích cực đưa ra các giải pháp, góp ý cùng mọi người để hoàn thành các công việc được giao.

          Đây là hoạt động được Công ty triển khai hàng tháng, nhằm ghi nhận, động viên những thành tích, sự nỗ lực xứng đáng của các cá nhân tiêu biểu, qua đây, phong trào thi đua xây dựng hình ảnh Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ sẽ lan tỏa, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, sự hăng say lao động sản xuất của mỗi cá nhân, đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Công ty.