Đoàn Thanh niên Công ty CP than Mông Dương VINACOMIN vừa ban hành công văn số 306-CV/ĐTN về việc hướng dẫn khai báo y tế điện tử cho ĐVTN, người lao động nội tỉnh và từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh.
    Theo đó, để ĐVTN, người lao động kịp thời nắm bắt và thực hiện, ĐTN Công ty yêu cầu các chi đoàn triển khai hướng dẫn, tuyên truyền đến ĐVTN, người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử bằng cách truy cập địa chỉ: http://khaibaoyte.quangninh.gov.vn hoặc quét mã QRcode và lưu lại mã Qrcode cá nhân khi đã khai báo thành công (tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội).
    BCH các Chi đoàn sẽ tiếp tục là "nòng cốt" phát huy vai trò xung kích, đi đầu, tiếp cận nhanh với ứng dụng khoa học công nghệ để khai báo y tế điện tử và hướng dẫn ĐVTN đơn vị mình cùng thực hiệ