Nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của CNVCLĐ, phát huy truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm của người thợ mỏ, khắc phục khó khăn, hăng say thi đua lao động sản xuất, Giám đốc và Công đoàn Công ty CP than Mông Dương đã kí Kế hoạch liên tịch về phát động phong trào thi đua tháng Công nhân – Tháng hành động vệ An toàn vệ sinh lao động năm 2021.

 
Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” và “Tăng cường đánh giá, kiếm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên”, Tháng Công nhân năm 2021 sẽ diễn ra từ 1/5 đến hết ngày 31/5/2021. Với các mục tiêu cụ thể như:
+ Không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, sự cố nghiêm trọng, sự cố loại I, loại II, giảm đến mức thấp nhất TNLĐ nặng, nhẹ và sự cố loại III
+ Phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD trong tháng 5, đặc biệt chú trọng chỉ tiêu mét lò và các công trình trọng điểm
+ Tiếp tục quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, kịp thời giải quyết các vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho người lao động, đặc biệt cần chủ động phối hợp, ứng phó kịp thời với các tình huống của dịch Covid-19.
+ Thực hiện văn hóa doanh nghiệp, đoàn kết nội bộ, không có CBCN vi phạm bị xử lý kỷ luật, không có đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp.
+ Tổ chức thăm và động viên các tổ đội, phân xưởng có các công trình trọng điểm, có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và đơn vị gặp khó khăn trong đợt phát động. Tổ chức thăm hỏi, động viên CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu.
+ Tổ chức kiểm tra, giám sát về điều kiện làm việc và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.