Vừa qua, trong buổi giao ban đầu tuần ngày 15/5, đồng chí Nguyễn Quế Thanh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và đồng chí Nguyễn Công Tuân – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã thưởng đột xuất cho 3 tập thể. Theo đó, trong ngày 13/6, 3 phân xưởng : Khai thác 1, Khai thác 4 và Khai thác 7 đã đạt sản lượng khai thác 1000 tấn/ngày-đêm. Mỗi tập thể được khen thưởng một phần quà và 05 triệu đồng.

            Đây là kỷ lục mới của Công ty và cũng là kết quả vô cùng tích cực, thiết thực hưởng ứng kế hoạch phát động thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020. Qua đây, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty Nguyễn Quế Thanh tin tưởng, 3 tập thể nêu trên sẽ tiếp tục phát huy cao độ thành tích đã đạt được và phối hợp tốt với các đơn vị trong Công ty hăng hái thi đua sản xuất và đạt thêm những kỷ lục mới trong thời gian tới đây.