Chiều ngày 16/6, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đã đi kiểm tra công tác phòng chống mưa bão tại các đơn vị sản xuất than vùng Cẩm Phả. Cùng đi có các Ban MT, KCM.

 

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn kiểm tra công tác phòng chống mưa bão tại vùng Cẩm Phả

Phó TGĐ Vũ Anh Tuấn kiểm tra PCMB tại khai trường Than Dương Huy

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đã đi kiểm tra khu vực tầng +120 bãi thải Đông Cao Sơn do Công ty CP than Cọc Sáu đổ thải. Theo báo cáo của lãnh đạo Công ty CP than Cọc Sáu, năm 2020, khối lượng bốc xúc đất đá là 28 triệu m3, dự kiến 6 tháng đầu năm thực hiện đạt 15 triệu m3, bằng 54% KHN. Trong công tác đổ thải, Công ty đã đảm bảo chiều cao trung bình 30m, chiều rộng mặt tầng 25-30m; phía ngoài có đê chắn không để nước chảy cắt qua sườn tầng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thoát nước, xây dựng các tuyến mương thoát nước, hạn chế nước xuống dưới moong khi mùa mưa…

Phó TGĐ Vũ Anh Tuấn kiểm tra tại hồ môi trường, khu vực mỏ Ngã Hai, Công ty than Quang Hanh

Tại Công ty CP than Đèo Nai, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống mưa bão tại khu vực +220 Đông Khe Sim, tiếp giáp với khai trường sản xuất lộ thiên của Công ty Khe Sim - Tổng Công ty Đông Bắc, công tác chống sạt lở đất đá xuống moong lộ thiên của Công ty Khe Sim; sửa chữa, củng cố các tuyến đường mỏ và kiểm tra công tác phòng chống mưa bão, thực hiện các công trình PCMB, công trình môi trường của Công ty than Dương Huy và Công ty than Quang Hanh. Theo báo cáo của các đơn vị, trong những tháng đầu năm 2020, đã tập trung thực hiện các công trình PCMB, nạo vét các tuyến mương, suối thoát nước, sửa chữa gia cố các bờ kè chân bãi thải, các tuyến đường mỏ. Công ty than Quang Hanh đã hoàn thành dự án đầu tư xây dựng hồ môi trường, lắng đọng đất đá Suối Lép Mỹ khu vực mỏ Ngã Hai với giá trị trên 10 tỷ đồng. Công trình hoàn thành sẽ dẫn nước từ 03 tuyến suối thoát nước chính về hồ, lắng đọng đất đá, sau đó thoát nước ra ngoài, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại khu vực…

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn chỉ đạo, các đơn vị tập trung thực hiện hoàn thành các công trình PCMB, công trình môi trường. Đối với khu vực bãi thải Đông Cao Sơn phải thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật đổ thải, đảm bảo chiều cao phân tầng, có các biện pháp giảm tối đa phán tán bụi trên khai trường và phát tán xuống khu vực dân cư, không để ảnh hưởng đến sản xuất phía dưới của Công ty CP than Mông Dương. Khu vực +220 Đông Khe Sim, trong công tác PCMB Công ty CP than Đèo Nai cần phối hợp  với Công ty Khe Sim phòng chống sạt lở, không để ảnh hưởng đến sản xuất. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, các đơn vị cần chủ động phòng chống, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do mưa bão, lũ quét; có phương án phối hợp với các đơn vị liên quan, với địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão…