Là mục tiêu thi đua năm 2021 của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam phát động tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 được tổ chức tại Hà Nội ngày 12/1 vừa qua.

 

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công đoàn TKV
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Xuân - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV đánh giá triển khai thực hiện phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid - 19, diễn biến rất phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cực đoan, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, mưa bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất, rét đậm, rét hại và băng giá, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh và tổ chức phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong toàn Ngành.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020:

Trước tình hình đó, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, công nhân cán bộ và NLĐ toàn Tập đoàn đã có nhiều cố gắng nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt, vượt qua mọi khó khăn, phát huy truyền thống văn hóa thợ Mỏ, tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, tổ chức đạt được nhiều kết quả trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đã thực hiện thành công mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch - Vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh”, với những kết quả rất đáng trân trọng và tự hào đó là:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã cơ bản hoàn thành kế hoạch, đặc biệt các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, lợi nhuận đều đảm bảo kế hoạch đề ra, Tập đoàn đã đảm bảo việc làm cho trên 97 nghìn lao động, mức tiền lương bình quân đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng;

2. Thực hiện thành công phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe cho người lao động, không có NLĐ nào bị lây nhiễm Covid – 19;

3. Chế độ chính sách của NLĐ, điều kiện làm việc, phục vụ công nhân mỏ được duy trì ổn định và có những bổ sung kịp thời, triển khai hiệu quả chương trình nhà ở Mái ấm công đoàn; Đã có nhiều giải pháp kịp thời về giải quyết việc làm, hỗ trợ cho các đơn vị và NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Coivid – 19, triển khai nhiều chương trình phúc lợi mang lại lợi ích cho thợ Mỏ. Đặc biệt điểm nhấn trong năm 2020 lần đầu tiên Công đoàn TKV tổ chức thành công chương trình “Tết thợ Mỏ” đã để lại dấu ấn tốt đẹp về sự chăm lo lợi ích cho người lao động của Tập đoàn;

4. Các cấp Công đoàn đã tích cực chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng công nhân, dư luận xã hội, động viên người lao động chia sẻ khó khăn, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong trạng thái bình thường mới;

5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng,  nổi bật là tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Tập đoàn, trọng tâm là Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III; Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

6. Duy trì tổ chức phong trào, mô hình hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình mới, đặc biệt những lần điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sự linh hoạt, sáng tạo áp dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, thiết bị điện tử thông minh để chỉ đạo các hoạt động công đoàn, tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp TKV, văn hóa thợ Mỏ trong thời kỳ mới;

7. Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” và thực hiện mục tiêu, chủ đề công tác “Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả”, tăng cường nguồn lực, cùng các giải pháp thiết thực cho hoạt động công đoàn cơ sở, làm động lực thúc đẩy phong trào công nhân và hoạt động công đoàn toàn Ngành.
 
Bên cạnh những nỗ lực và kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm cần phải rút kinh nghiệm khắc phục về tham gia quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, công tác an toàn vệ sinh lao động, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, đã làm ảnh hưởng đến hoạt động ở các cấp công đoàn trong năm 2020 vừa qua.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021:

Bước sang năm 2021, ngay từ đầu năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025, năm tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn năm 2021, nhằm phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, tiếp tục tập trung khơi dậy nguồn lực, không ngừng phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Để thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu thi đua đặt ra là: “Sáng tạo - Thiết thực - Tiết kiệm”, bằng các chỉ tiêu thi đua trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn toàn Ngành. Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn toàn Tập đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất: Cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động toàn Tập đoàn, ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và Kế hoạch Liên tịch giữa Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2021; đảm bảo việc làm và thu nhập, chăm lo tốt chế độ chính sách, chế độ phúc lợi cho người lao động. Công đoàn các cấp phối hợp cơ quan chuyên môn đảm nhận các công trình, sản phẩm, mô hình hoạt động công đoàn với sự sáng tạo của công đoàn các cấp, gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho thợ Mỏ.

Thứ hai: Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch, bệnh bảo vệ sức khỏe công nhân lao động, vừa sản xuất kinh doanh tốt trong trạng thái mới”. Công đoàn các cấp phối hợp cùng cơ quan chuyên môn theo dõi sát diễn biến, tình hình dịch bệnh, kịp thời dự báo và sáng tạo chuẩn bị phương án xây dựng các kịch bản, biện pháp phòng chống dịch, ứng phó với những biến động, vấn đề mới phát sinh. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của công nhân Mỏ.

Thứ ba: Đảm bảo duy trì và từng bước nâng cao chất lượng thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, đặc biệt là những chế độ chính sách mới khi thực thi Bộ Luật lao động 2019 và những cơ chế chính sách mới của nhà nước. Công đoàn các cấp chủ động tham gia xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, các Quy chế của doanh nghiệp một cách thiết thực. Thực hành tiết kiệm trong quản lý, kinh doanh và hoạt động công đoàn, phấn đấu thực hiện mục tiêu tiết kiệm ít nhất 2%.

Thứ tư: Đẩy mạnh hoạt động quan tâm, chăm lo tới những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, duy trì hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”, nhà ở công nhân diện chính sách... Động viên, tôn vinh thợ Mỏ, tổ chức chương trình “Tết thợ Mỏ”, “Vinh quang thợ Mỏ”, “Ngày thợ mỏ sáng tạo”“Ngày truyền thống thợ Mỏ”...

Thứ năm: Phối hợp từng bước nâng cao chất lượng chế độ phúc lợi đặc thù cho người lao động, triển khai chương trình “Phúc lợi thợ mỏ - Kỳ nghỉ cao cấp”. Đồng thời ký kết triển khai các thỏa thuận, hợp tác, chương trình phúc lợi, ưu đãi cho đoàn viên, NLĐ.

Thứ sáu: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tư tưởng, dư luận đoàn viên, công nhân lao động, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tích cực tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thi đua xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp”, thực hiện thành công Đề án phát huy truyền thống văn hóa thợ Mỏ trong thời kỳ mới.

Thứ bảy: Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, trọng tâm là chất lượng mô hình, chuyên đề truyền thống của công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; đánh giá kết quả thực hiện nửa nhiệm kỳ Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Công  đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III.

Thứ tám: Công đoàn các cấp cần đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động công đoàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức phong trào thi đua, chương trình thi đua sát thực, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên người lao động tham gia.

Phát huy truyền thống văn hóa thợ Mỏ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn trong Tập đoàn tổ chức tuyên truyền tới đoàn viên, công nhân, lao động các đơn vị, tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát động thi đua, phong trào thi đua, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 với tinh thần chủ động, sáng tạo và tiến công, xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển bền vững./.