Trước tình hình diễn biến mới của dịch Covid-19 đang hết sức khó lường, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Công ty CP than Mông Dương đã ban hành Chỉ thị số 177/CT-TMD “về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới”

Theo đó, với Phương châm “Thực hiện 3 trước – 4 tại chỗ để xử lý các ình huống xảy ra”,  Công ty sẽ thực hiện nghiêm ngặt công tác kiểm tra, ngăn ngừa, phát hiện bệnh như: Triển khai đo thân nhiệt tất cả các cán bộ công nhân viên; chuẩn bị xà phòng, gel sát khuẩn tại các vị trí bồn/chậu rửa tay, khu vực các nhà vệ sinh; thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại nơi làm việc, bao gồm các cuộc họp, hội nghị, khám chữa bệnh và tại nhà ăn Công ty; Phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại toàn bộ mặt bằng công nghiệp mỏ, văn phòng, các vị trí sản xuất; Thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe của toàn bộ cán bộ nhân viên, người lao động trong toàn Công ty để có cơ sở xử lý kịp thời khi xuất hiện bệnh nhân bị nhiễm bệnh…