Sáng ngày 23/6/2020, LĐLĐ tỉnh QN đã tổ chức Hội nghị Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI (2020-2025). Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh… Đại diện lãnh đạo Tập đoàn có đồng chí Lê Thanh Xuân – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV.

       

          Trong giai đoạn 2015-2020 , các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn Tỉnh đã được tổ chức phong phú về nội dung và hình thức. Mục tiêu thi đua đã bám sát vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được đông đảo CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng. Điển hình như phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo; Phong trào xanh-sạch-đẹp; Doanh nghiệp giỏi, Cơ quan-đơn vị văn hóa; Công nhân tiên tiến tiêu biểu; Thi đua xây dựng CĐCS vững mạnh… 

          Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được tuyên dương là các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua trong công nhân, viên chức lao động và các cấp công đoàn Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020, được UBND Tỉnh và LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen; 06 cá nhân được nhận Bằng Sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 18 chủ tịch Công đoàn xuất sắc được trao Giải thưởng 28/7, trong đó có nhiều tập thể và cá nhân thuộc công đoàn cơ sở TKV. Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin vinh dự nhận cờ Đơn vị dẫn đầu các doanh nghiệp thuộc các ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh – Doanh nghiệp giỏi năm 2019. Đồng chí Nguyễn Huy Quảng - Phân xưởng Khai thác 1 được nhận bằng khen là công nhân trực tiếp tiên tiến tiêu biểu của Tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

         

          Phong trào “Doanh nghiệp giỏi” là môi trường, động lực để các doanh nghiệp phấn đấu phát triển toàn diện các chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, tập trung nâng cao hiệu quả SXKD, tăng trưởng có lãi, bảo toàn vốn, tài chính lành mạnh. Các doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến việc giải quyết việc làm, thu nhập, chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ tay nghề, thực hiện tốt chính sách với người lao động, đảm bảo an toàn VSLĐ, môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; phát huy sáng kiến, tiết kiệm, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sắp xếp bộ máy quản lý chuyên nghiệp gọn nhẹ, hiệu quả, giảm chi phí gián tiếp, phân công lao động hợp lý….