Trong 2 ngày 19-20/6, Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức định kỳ về an toàn vệ sinh lao động cho 80 đồng chí là cán bộ nhân viên của Công ty

 
Trong thời gian 02 ngày, các đồng chí đã được nghe cán bộ Trung tâm Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Cục an toàn giảng dạy những kiến thức trong công tác an toàn vệ sinh lao động, thông qua đó để vận dụng vào thực tế. Mục đích lớp tập huấn nhằm trang bị và bổ sung những kiến thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động, qua đó, giúp cho cán bộ nhân viên các đơn vị nâng cao nhận thức và thực hiện tốt hơn các công tác an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị; trang bị bảo hộ lao động, các phương tiện, thiết bị làm việc, đảm bảo an toàn trong lao động; tổ chức tuyên truyền cho người lao động nghiêm túc chấp hành các biện pháp về an toàn, vệ sinh lao động nhằm tránh tình trạng tai nạn lao động...
 
Đợt tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức cũng như tinh thần trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác bảo đảm ATVSLĐ, từ đó có ý thức thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, giảm thiểu những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh./.