Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho Tỉnh Quảng Ninh và cho Ngành Than. Khắc ghi lời Bác căn dặn: "Phải sản xuất thật nhiều than cho Tổ Quốc", các thế hệ công nhân, thợ mỏ Ngành Than không ngừng nỗ lực, phát huy truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm, xây dựng Ngành Than trở thành ngành kinh tế gương mẫu cho các ngành kinh tế khác" như lời căn dặn của Ngườii
Phóng sự: "Ngành Than làm theo lời Bác" do Trung tâm Truyền thông Tỉnh Quảng Ninh thực hiện tại Công ty CP than Mông Dương - VINACOMIN và Công ty CP than Đèo Nai - VINACOMIN.