Thực hiện kế hoạch số 1214/KH-TMD ngày 28/4/2022 về phối hợp tăng cường kiểm tra công tác AT-VSLĐ tháng Công nhân – Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2022, sáng ngày 3/5, các đoàn kiểm tra gồm các đồng chí đại diện Đảng ủy, BCH Công đoàn Công ty, trưởng, phó phòng, nhân viên các phòng chuyên môn đã có cuộc kiểm tra hiện trường tại các đơn vị Đào lò 1, Đào lò 2, Khai thác 1.

Đối với khu vực hầm lò, các đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác kỹ thuật cơ bản tại các lò chợ, các gương đào lò; công tác cơ điện vận tải; công tác thông gió, kiếm soát khí gió mỏ; công tác thoát nước mỏ, khoan thăm dò; các công trình phòng chống mưa bão, phòng chống chát nổ và vệ sinh công nghiệp tại vị trí giao đơn vị quản lý.

Nhân dịp này, các đoàn kiểm tra cũng đã thăm, tặng quà động viên các đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong tháng Công nhân – Tháng Hành động về AT-VSLĐ năm 2022. Hoạt động đã thể hiện sự kịp thời ghi nhận của lãnh đạo Công ty đối với các đơn vị có thành tích trong Tháng 5, đây cũng là những đơn vị có những khó khăn đặc thù, song đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của Công ty.

Theo kế hoạch, chương trình phối hợp kiểm tra về tăng cường công tác ATVSLĐ và thăm tặng quà động viên các đơn vị tiêu biểu sẽ diễn ra xuyên suốt trong tháng 5 – Tháng Công nhân – Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2022.

Hình ảnh: Đồng chí Trần Mạnh Hà – Phó Giám đốc Công ty và đồng chí Nguyễn Công Tuân – Chủ tịch Công đoàn Công ty thăm và động viên tinh thần công nhân, cán bộ phân xưởng Đào lò 1 tại hiện trường.