Ngày 8/6, đại diện lãnh đạo Công ty CP than Mông Dương đã có mặt ở từng nhà giao ca để trao công nhận “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” cho các công nhân, nhân viên xuất sắc tháng 5/2022

   Hòa chung với không khí thi đua sôi nổi hoàn thành kế hoạch tháng 5 - Tháng công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, nhiều tấm gương người thợ mỏ - người chiến sỹ với thu nhập cao, ngày công năng suất cao đã được bình bầu tại các đơn vị, đề xuất Đảng ủy, Hội đồng thi đua, Công đoàn Công ty tuyên dương, khen thưởng.
   Thi đua xây dựng hình ảnh “ Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” ở Than Mông Dương đã trở thành phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, là động lực thúc đẩy tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong toàn Công ty.