Ngay trong thời điểm đầu ca 1 ngày hôm nay, 29/4, đồng chí Trần Mạnh Hà – PGĐ Công ty và đồng chí Nguyễn Công Tuân – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trực tiếp động viên cán bộ, công nhân Tổ Đào lò số 1, Phân xưởng Đào lò 1, chúc mừng đơn vị đã đảm nhận và hoàn thành công trình Lò thượng thông gió mức -250/-100 L7 Vũ Môn.

          Lò thượng thông gió mức -250/-100 L7 Vũ Môn được triển khai từ tháng 1/2019. Sau hơn 3 năm thi công, ngày 28/4/2022, công trình đã hoàn thành. Tổng chiều dài lò đào là 650 mét, tiết diện 13,2 m2, cùng với hệ thống máng trượt,  máy cào và bằng tải; vận chuyển vật liệu bằng tuyến Monoray và 4 tời trục.

          Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa chất, thông gió và vận chuyển vật liệu. Đặc biệt, đoạn 200 mét cuối tiếp giáp điểm bục, địa chất biến động, lò dốc, điều kiện vi khí hậu gặp nhiều khó khăn đặc biệt là công tác thông gió, lò nóng. Song, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty, sự tạo điều kiện tối đa về vật tư, thiết bị, hỗ trợ tiền lương; bằng ý chí, tinh thần quyết tâm và sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBCN đơn vị, lò thượng thông gió mức -250/-100 L7 Vũ Môn đã được thi công thành công. Sau khi lò bục sẽ cải thiện điều kiện vi khi hậu của cả khu vực vỉa L7, cơ giới hóa. Đây là tuyến đi lại và vận chuyển vât liệu chính cho lò chợ cơ giới hóa Công ty trong thời gian tới đây.