Ngày 26/8, Công đoàn Than Mông Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Công đoàn tham gia quản lý – Tháng 7 năm 2022; đồng thời, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc và tuyên dương 40 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Ngày công cao- Năng suất cao – Thu nhập cao” trong Tháng.

(Quang cảnh Hội nghị)

Trong Tháng Công đoàn, nhiều hoạt động thiết thực được Công đoàn Công ty tổ chức như Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 10C và chỉ thị 04 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả cong tác ATVSLĐ của tổ chức Công đoàn” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ trong tình hình mới; vận động cán bộ, CNVCLĐ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao” nhân rộng cách làm, mô hình điển hình.

Các cấp Công đoàn đã đăng ký tổ chức tham gia quản lý 4 công trình việc khó, công trình trọng điểm; Tổ chức sơ kết hoạt động tổ ATVSV 6 tháng đầu năm và khen thưởng các tổ ATVSV hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tổ chức kết nạp 64 công đoàn viên quý II; tổ chức giải bóng chuyền CNVCLĐ năm 2022.

Trong Tháng, Công đoàn Công ty đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ Mái ấm Công đoàn đợt 1 cho 3 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và “Nhà tình nghĩa” cho 01 gia đình diện chính sách; đồng thời khảo sát và hoàn thiện hồ sơ đề nghị đợt 2 năm 2022.

(Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng 7)

Nhân dịp này, Công đoàn Công ty đã khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc và tuyên dương 40 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Ngày công cao-  Năng suất cao – Thu nhập cao” trong Tháng.