Mới đây, Đảng bộ Than Mông Dương có 2 đồng chí được Đảng ủy Than Quảng Ninh tuyên dương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” năm 2022. Đó là anh Nguyễn Văn Trìu – Đảng viên, công nhân khai thác mỏ hầm lò phân xưởng Đào lò 4 và anh Vi Quốc Ngọc, công nhân khai thác Phân xưởng Khai thác 9.

         Anh Vi Quốc Ngọc và Nguyễn Văn Trìu (Hai người đứng ngoài cùng bên phải ) được Đảng ủy Than Quảng Ninh công nhận là "Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ" năm 2022

Đảng viên Nguyễn Văn Trìu sinh năm 1977 tại Huyện Thái Thụy, Thái Bình. Bản thân được giao nhiệm vụ cùng các đồng chí trong tổ đội đào chống thượng XVTG-97,5/+60 K8 Cánh Tây thuộc PX Đào lò 4.Mặc dù trong quá trình thực hiện công việc còn gặp nhiều khó khăn như gương đào lò phải cắt qua các vùng đá trụ, đã vách có độ cứng cao; qua các vùng vỉa đã khai thác gây khó khăn cho công tác thi công đào chống lò. Song, « Người Chiến sỹ » Nguyễn Văn Trìu đã phát huy năng lực, trình độ, kinh nghiệm của bản thân; đoàn kết, gắn bó, luôn giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh còn là một tuyên truyền viên khi phổ biến các nguy cơ mất an toàn luôn được cán bộ các phòng kỹ thuật, phân xưởng, trong tổ chỉ bảo, cảnh báo và kịp thời có các giải pháp giải quyết.

          Không vi phạm công tác an toàn, tổ sản xuất giữ vững an toàn,; chấp hành tốt nội quy, quy chế của Công ty cũng như tại đơn vị, Nguyễn Văn Trìu thường xuyên đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; khi được phân công làm việc tại những vị trí khó luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thợ lò Nguyễn Văn Trìu là một cá nhân tiêu biểu xuất sắc khi được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp Công ty 2015, “Thợ lò tiêu biểu” được Công đoàn TKV khen thưởng năm 2016, được công nhận là Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ của Than Mông Dương tháng 4/2022.

          Đối với thợ lò Vi Quốc Ngọc – Phân xưởng Khải thác 9 là một “hạt nhân” trong Tổ khai thác số 3 lò chợ M6 Cánh đông mức -140/-120. Sinh năm 1986 tại Huyện Tiên Yên, anhcó tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề. Bản thân anh luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên môn; có ý thức lao động đảm bảo năng suất; đảm bảo ngày giờ công lao động hàng tháng theo nội quy lao động. Không chỉ có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác, anh luôn nắm chắc, hiểu rõ nhiệm vụ được giao, kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với đồng nghiệp trong ca sản xuất;

  Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2022, anh Vi Quốc Ngọc đi làm 219/200 công. Tổng tiền lương nguyên thủy của anh là 220.232.457 đồng, đạt đạt 138% kế hoạch. Vi Quốc Ngọc được Đảng ủy, Công đoàn, Cơ quan chuyên môn Công ty biểu dương, khen thưởng Người thợ mỏ - Người chiến sỹ tháng 08/2022.