Nhằm động viên, tuyên dương những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất tháng 7, vừa qua, Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức trao công nhân Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ cho 15 công nhân, nhân viên xuất sắc.

     

          Hòa chung trong không khí thi đua Tháng 7 – Tháng Công đoàn tham gia quản lý, nhiều tấm gương thu nhập cao, ngày công năng suất cao đã được bình bầu tại các đơn vị, đề xuất Đảng ủy, Hội đồng thi đua, Công đoàn Công ty tuyên dương, khen thưởng. Đó là các đồng chí Đỗ Văn Thuấn – PX Khai thác 5; Lưu Quyết Chiến – PX Khai thác 9; Nguyễn Văn Dĩnh – PX Đào lò 4; Đặng Mạnh Hồng – PX Vận tải lò 2; Phạm Đăng Khuê – Phòng Cơ điện vận tải.. và 10 đồng chí tiêu biểu xuất sắc được bình xét trong tháng 7.

Như vậy, có thể thấy rằng: Phong trào thi đua xây dựng hình ảnh Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ Công ty CP than Mông Dương đã lan tỏa rộng khắp không chỉ trong khối Khai thác, đào lò, phục vụ phụ trợ và cả khối phòng ban trong Công ty. Mỗi cá nhân được vinh danh là một tấm gương sáng để đồng nghiệp học tập, phấn đấu, từ đó là động lực thúc đẩy tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong toàn Công ty.