Trong không khí của toàn ngành hướng về ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12-11, cùng với khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn bộ phận, tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty CP than Mông Dương lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028, nhiều cá nhân lao động tiêu biểu đã được công nhận là Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ tháng 10 năm 2022.

          Thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, đảm bảo an toàn với ngày công và thu nhập cao, có nhiều sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tiễn, giúp tiết kiệm chi phí và mang lại giá trị làm lợi cho đơn vị, đoàn kết, gắn bó với đồng nghiệp.... Đó là những mục tiêu, căn cứ đề xuất vinh danh những tấm gương Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ. Mỗi cá nhân được vinh danh là một tấm gương sáng để đồng nghiệp học tập, phấn đấu, từ đó là động lực thúc đẩy tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong toàn Công ty.

Xin chúc mừng các đồng chí và Những người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ của Than Mông Dương luôn mạnh khỏe để tiếp tục sự nghiệp "sản xuất thật nhiều than cho Tổ Quốc" theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu; góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD của Than Mông Dương năm 2022